നഷ്ടത്തിൽ ഓടാനാകില്ലെന്ന് ബസുടമക്കൾ

നഷ്ടത്തിൽ ഓടാനാകില്ലെന്ന് ബസുടമക്കൾ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നിർത്തുന്നു. നഷ്ട്ടം സഹിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകളുടെ സംയുക്ത സമിതി അറിയിച്ചു. ഓടാത്ത കാലത്തെ നികുതി ഒഴിവാക്കുവാനായി ജി ഫോം മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി.

നിരക്ക് വർദ്ധന പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടും സ്വകാര്യ ബസുടമകൾക്ക് സാമ്പത്തികനഷ്ട്ടം തുടരുകയാണ്. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നതും, ഇന്ധനവിലയിലെ വർധനവും കൂടിയായതോടെ സർവീസ് തുടരാനുള്ള സാമ്പത്തികനേട്ടം തങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ബസുടമക്കൾ പറയുന്നു.

 

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright   

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.