വിശ്വാസ് മേത്ത ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാകും: മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

വിശ്വാസ് മേത്ത ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാകും: മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

വിശ്വാസ് മേത്ത ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാകും, മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ടോം ജോസ് വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് നിയമനം. ടി.കെ ജോസ് ആഭ്യന്തരസെക്രട്ടറിയാകും. വി.വേണു ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറിയും എ.ജയതിലക് റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയും ആകും.

നിലവില്‍ ആഭ്യന്തര അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോ. ബിശ്വാസ് മേത്ത. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള മുതിര്‍ന്ന ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയായ ബിശ്വാസ് മേത്ത. കലക്ടര്‍മാര്‍ക്കും മാറ്റമുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ മലപ്പുറത്തേക്ക് മാറും. ആലപ്പുഴയില്‍ നിന്ന് എം.അഞ്ജന കോട്ടയത്തേക്കും മാറ്റും.

 

 

 

 

                                                                                                       

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright   

 

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.