അഫ്ഗാൻ ഭരണം താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് ശരിയത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി.

അഫ്ഗാൻ ഭരണം താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് ശരിയത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി.

അഫ്ഗാൻ ഭരണം താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് ശരിയത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാബൂൾ പിടിച്ചടക്കിയതിന് പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ശരിയത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് താലിബാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശരിയത്ത് നിയമത്തിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് താലിബാൻ വക്താവ് സബീഹുള്ള മുജാഹിദ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത്.

അതേസമയം മുല്ല ഹസൻ അഖുന്ദ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ മന്ത്രിസഭ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താലിബാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു വനിതാ മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും താലിബാന്റെ നിലപാടുകളിൽ ഇനിയും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്.

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright

Share
Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.