മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം സിനിമ റിലീസിങ് ഓഗസ്റ്റ് 12 ന്

മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം സിനിമ റിലീസിങ് ഓഗസ്റ്റ് 12 ന്

അനിശ്ചിത്വത്തിനോടുവിൽ മോഹൻലാൽ സിനിമ മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം ന്റെ റിലീസിങ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 12 നാണ് റിലീസിങ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം റിലീസിങ് നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഓണചിത്രങ്ങളിൽ ഇതൊന്നുമാത്രമേ റിലീസിങ് ഉള്ളു.

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright

Share
Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.