കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന് കേരളത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന പൈലറ്റ് സുരക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു..

കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന് കേരളത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന പൈലറ്റ് സുരക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു..

കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന് കേരളത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന പൈലറ്റ് സുരക്ഷ വീണ്ടും അനുവദിച്ചു. ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഗൺ മാനെ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത്‌ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കുള്ള സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചത് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമാണെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ബി.ജെ.പി.യും വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സുരക്ഷ പിൻവലിക്കാനുള്ള നിർദേശമില്ലെന്നാണ് ഉന്നത പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സുരക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright

Share
Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.