2019 ലെ മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കിരീടം കേരളത്തിന്റെ നികിത തോമസിന്

2019 ലെ മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കിരീടം കേരളത്തിന്റെ നികിത തോമസ് കരസ്ഥമാക്കി. കേരളത്തിന്റെ നികിത തോമസ് കരസ്ഥമാക്കി. തരിണി കലിംഗരായ(തമിഴ്‌നാട്‌) More...

by Unique | Published 4 months ago
By Unique On Tuesday, January 29th, 2019
0 Comments

മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2019

തെന്നിന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യറാണിയെ കണ്ടെത്താനായി ഡോ. അജിത് രവി നടത്തുന്ന  പതിനേഴാമത്  More...

By Unique On Sunday, January 28th, 2018
0 Comments

കേരളത്തിന്റെ ലക്ഷ്മി മേനോന്‍ മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2018

  കൊച്ചി: ലക്ഷ്മി മേനോന്‍ ( തൃശ്ശൂര്‍ ) 2018ലെ മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടി. More...

By Unique On Wednesday, January 24th, 2018
0 Comments

മണപ്പുറം- 16ാമത് മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ജനുവരി 27ന്

കൊച്ചി: തെന്നിന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യറാണിയെ കണ്ടെത്താനായി ഡോ. അജിത് രവി നടത്തുന്ന More...

By Unique On Saturday, January 28th, 2017
0 Comments

തമിഴ്‌നാടിന്റെ ബവിത്ര. ബി മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2017

  ആലപ്പുഴ: ബവിത്ര. ബി (തമിഴ്‌നാട്) 2017ലെ മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടി. രേഷ്മ More...

By Unique On Thursday, January 26th, 2017
0 Comments

മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2017: സൗന്ദര്യ രാവിന് ഇനി ഒരു നാള്‍ മാത്രം

കൊച്ചി: തെന്നിന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യറാണിയെ കണ്ടെത്താനായി അജിത് രവി നടത്തുന്ന 15ാമത് More...

By Unique On Tuesday, January 24th, 2017
0 Comments

മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2017: ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

  കൊച്ചി: തെന്നിന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യറാണിയെ കണ്ടെത്താനായി അജിത് രവി നടത്തുന്ന More...

By Unique On Tuesday, January 3rd, 2017
0 Comments

മണപ്പുറം മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2017

കൊച്ചി: തെന്നിന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യറാണിയെ കണ്ടെത്താനായി അജിത് രവി നടത്തുന്ന 15ാമത് More...

By Unique On Tuesday, October 25th, 2016
0 Comments

മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2017 ഓഡിഷന്‍

കൊച്ചി: തെന്നിന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യറാണിയെ കണ്ടെത്താനായി പെഗാസസ് നടത്തുന്ന മിസ് More...

By Unique On Wednesday, August 24th, 2016
0 Comments

മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2017

കൊച്ചി: തെന്നിന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യറാണിയെ കണ്ടെത്താനായി പെഗാസസ് ഇവന്റ് മേക്കേഴ്‌സ് More...

Pegasus