ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രപര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഇന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രപര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഇന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രപര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഇന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. രാവിലെ 8.30-നും 9.30-നുമിടയിലാണ് ദ്രവ എന്‍ജിന്‍ ജ്വലിപ്പിച്ച്‌ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമെന്ന ഈ ഘട്ടം ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ചാന്ദ്രപര്യവേക്ഷണ ദൗത്യത്തിലെ നിര്‍ണ്ണായക ദിനമാണ് ഇന്ന്.

വിക്ഷേപണം നടന്ന് 29 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടശേഷമാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ 2 എത്തുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയാൽ വീണ്ടും നാലുതവണ സഞ്ചാരപഥം മാറ്റി ചന്ദ്രന്റെ 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണ പഥത്തിലെത്തണം. അവിടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ 13 ദിവസം ചുറ്റിയശേഷം സെപ്റ്റംബർ 2 ആകുമ്പോൾ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ലാൻഡർ വേർപ്പെടും.

പേടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഐ. എസ്.ആർ.ഒ. ടെലിമെട്രിയിലുള്ള മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോപ്ലക്സും ട്രാക്കിങ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്‌വർക്കുമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്നാണ് ആവശ്യമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്.

ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ 23 ദിവസം ചുറ്റിയ ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 14-നാണ് ചന്ദ്രൻെറ ഭ്രമണപഥം ലക്ഷ്യമാക്കി ചന്ദ്രയാൻ 2 യാത്രതുടങ്ങിയത്. സെപ്റ്റംബർ 7 ന് ചന്ദ്രയാൻ പേടകം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടൽ.

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright   

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.