ശബരിമലയിൽ ഇതുവരെ 51 യുവതികൾ ദർശനം നടത്തിയെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ശബരിമലയിൽ ഇതുവരെ 51 യുവതികൾ ദർശനം നടത്തിയെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ

images

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ, ശബരിമലയിൽ ഇതുവരെ 51 യുവതികൾ ദർശനം നടത്തിയതായി അറിയിച്ചു. ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയ സ്ത്രീകളുടെ പൂർണ്ണമേൽവിലാസം അടങ്ങിയ പട്ടികയാണ് കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ചത്.

ദർശനം നടത്തിയവരിൽ കൂടുതലും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. സുരക്ഷാ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കനക ദുർഗയും ബിന്ദുവും നൽകിയ ഹർജിപരിഗണിക്കവേയാണ് സർക്കാർ പട്ടിക സമർപ്പിച്ചത്. പട്ടികയിൽ 40 നും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പേരുവിവരങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ദർശനം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങളാണെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നത് സ്ഥിതീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും എതിർഭാഗം പറഞ്ഞു. കനക ദുർഗയും ബിന്ദുവും സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചു അവർക്കു സുരക്ഷനൽകണം എന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright

           

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.