റിലയൻസിന്റെ നിഷ്‌ക്രിയ കമ്പനിയില്‍ ദസ്സോ നിക്ഷപം : തെളിവുകൾ പുറത്ത്

റിലയൻസിന്റെ നിഷ്‌ക്രിയ കമ്പനിയില്‍ ദസ്സോ നിക്ഷപം : തെളിവുകൾ പുറത്ത്


റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ അനില്‍ അംബാനിയുടെ മറ്റൊരു നിഷ്‌ക്രിയ കമ്പനിയില്‍ കൂടി ദസ്സോ ഏവിയേഷന്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയതായി രേഖകള്‍ പുറത്തു വന്നു.റിലയന്‍സ് എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ദസ്സോ നിക്ഷപം വഴി 284 കോടി രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കിയത്.റഫാൽ കരാർ നിലവിൽവന്ന ശേഷമാണ് ഈ നിക്ഷേപമുണ്ടായത്.അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ആർഎഡിഎല്ലിൽ അവർക്കുള്ള ഓഹരികളിൽ 34.7% ഡാസോ ഏവിയേഷനു വിറ്റുവെന്നു റിലയൻസിന്റെരേഖകളിലുണ്ട്.വിമാനത്താവങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് 2009 ൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ 63 കോടി രൂപയുടെ വിമാനത്താവള വികസന കരാർ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും കാര്യമായി കാര്യമായി നടന്നില്ല.

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.