കേരളത്തെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കാൻ ശ്രമം: അമിത് ഷാ.

കേരളത്തെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കാൻ ശ്രമം: അമിത് ഷാ.

കേരളത്തെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കാനാണു സർക്കാർ ശ്രമം. ഭക്തർക്കൊപ്പം രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്ന് ഓർക്കണം.അതിക്രമം തുടർന്നാൽ ബിജെപി പ്രവർ‌ത്തകർ സർക്കാരിനെ താഴെയിടും. അടിച്ചമർത്തുന്ന സമീപനം സമീപനം തീക്കളിയാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.